nadpis
 

Elektronické systémy v motocyklech a proč?

Vybavení motocyklů elektronikou je realitou již více než 15 let. Počátky nasazení elektroniky se liší dle výrobců a jednotlivých vyráběných modelů. V dnešní době je pouze výjimkou, pokud není motocykl vybaven alespoň elektronicky řízeným zapalováním. Na druhé straně existují motocykly, které jsou doslova prošpikované elektronikou s rozsahem a strukturou blížící se modernímu automobilu.

Důvodů pro stále narůstající nasazování elektroniky je několik. Ve většině případů se jedná o optimalizaci emisního chování motoru, optimalizaci výkonových parametrů motoru a optimalizaci přenosu hnací síly motoru na silnici. Dalším významným důvodem je zvyšování bezpečnosti a komfortu jízdy na motocyklu. Patří sem např. ABS systémy, systémy řízení podvozku, airbag, lokální či komunikační audio systémy atd.

Monitorovací systémy

Zvláštní skupinou jsou monitorovací systémy, které slouží např. k tomu, aby okamžitě informovali o nesprávné funkci některého komponentu nebo mimotolerantní hodnotě některého důležitého parametru. Jedná se například o funkci a parametry motoru (včetně jeho příslušenství – zapalování, vstřikování atd.), monitorování tlaku v pneumatikách a funkce osvětlení. V poslední době se používá i monitorování předepsané periodicity údržby motocyklu v závislosti na km proběhu, čase, a nebo motohodinách. Některé z uvedených údajů jsou v elektronických systémech zapamatovány a později je možno analyzovat např. nesprávnou údržbu motocyklu či přetěžování motoru přetáčením nad povolenou hranici. Analýza těchto údajů může mít za následek omezení záruky na nový motocykl a nebo i na jeho opravu. Tyto funkce mohou být důkazním nástrojem na straně majitele motocyklu, ale i na straně opravny nebo prodejce motocyklů.

Za jistý klon monitorovacího systému je možno dále považovat identifikační informace, které jsou nezřídka uloženy na různých místech elektronického systému. Jedná se jednak o základní identifikační parametr motocyklu - VIN a dále identifikace jednotlivých řídících systémů zabudovaných v motocyklu.