nadpis
 

Diagnostika a proč?

Než toto téma rozdělím na dvě části, které spolu úzce souvisí dovolím si poznamenat, že nedílnou součástí procesu diagnostiky byla, je a zůstane obsluha znalá základních funkcí toho co diagnostikuje a vybavená vhodnou, velmi často zcela nezbytnou, diagnostickou měřící technikou.

Diagnostika vyhodnocením fyzikálních veličin

První úrovní diagnostiky je analýza fyzikálních veličin zjištěných pomocí  často speciálních diagnostických měřících přístrojů, které umožňují měření např.: měření otáček motoru z frekvence zapalovacích pulzů, teploty motoru čidlem v olejové lázni, napětí na akumulátoru, dobíjecího proudu akumulátoru, špičkové hodnoty vysokého napětí zapalovacího pulzu na zapalovací svíčce motoru, koncentrace plynných složek výfukových plynů s následným vyhodnocením směšovacího poměru atd.

Sériová diagnostika

Druhou úrovní diagnostiky je tzv. sériová diagnostika. Diagnostickým přístrojem je vlastně počítač vybavený obrazovkou či displejem, kde je možné zobrazovat údaje uložené v elektronických řídících systémech motocyklu. Sériová diagnostika se jí zjednodušeně říká proto, že v tomto případě komunikuje uvedený počítač s řídící jednotkou (nebo řídícími jednotkami) po tzv. sériovém komunikačním kanálu vyvedeném na diagnostický konektor motocyklu. Čtením tohoto kanálu je možno číst údaje většiny snímačů instalovaných na motocyklu. V elektronických systémech jsou dále uloženy informace o správné funkci snímačů nebo akčních členů formou chybových hlášení. Tato chybová hlášení lze zpravidla identifikovat jako stálá či dočasná, což může být důležité v případě, že výskyt závady je sporadický a většinou se projevuje mimo opravárenskou dílnu. Dále je možné ovládat některé akční členy a tím kontrolovat jejich funkčnost buď přímo, a nebo dalším měření. Jedná se např. o elektronické nastavení škrticí klapky, funkce vstřikovacích ventilů, funkce zapalování atd. Diagnostický přístroj pro sériovou diagnostiku je ve své podstatě zařízení, které umožňuje člověku komunikovat s elektronickými systémy motocyklu formou srozumitelnou člověku. Není ovšem pouze tzv. čtečkou. V mnoha případech je jeho použití nezbytné pro různé nastavovací funkce v rámci údržby nebo oprav a to zejména při výměně některých komponentů.

A kde je tedy problém se sériovou diagnostikou – stačí počítač?

Problémů je několik. Samotný komunikační kanál nemá pro různé výrobce a pro různé modely ani v rámci jednoho výrobce motocyklů jednotná pravidla a to jak z hlediska elektrických obvodů tak z hlediska komunikačního programu. Cíl je opačný. Snahou je, aby systém komunikace byl dostatečně komplikovaný a svým způsobem chráněný tak, aby byla tato diagnostika k dispozici pouze pro autorizovanou síť výrobce motocyklu. Pro tuto diagnostiku se vžil název „Značková diagnostika“. Značková diagnostika se orientuje takřka výhradně na jednu značku, je velmi nákladná a i přes nákladnost je v absolutní většině nedostupná mimo autorizovanou síť.

A jaké je tedy řešení?

V dlouhodobějším horizontu je řešení více. Myslím to tak, že situace v oblasti diagnostiky motocyklů se s jistou mírou pravděpodobnosti bude vyvíjet obdobně jako v oblasti automobilů. Zcela shodná situace byla v počátcích nasazení elektronických systémů v automobilech. Tato situace vygenerovala v letech 1990-1995 specializované firmy s hlubokými znalostmi z oblasti vývoje programů všech úrovní a znalostmi z oblasti standardní diagnostiky vozidel na základě měření fyzikálních veličin k tomu aby zahájily vývoj přístroje, který bude v co nejvyšší míře funkčním ekvivalentem postaveným na jiné platformě hardware i diagnostického programu.

Historie společnosti ACTIA CZ (ATAL) v oblasti sériové diagnostiky

Příkladem takové specializované firmy je společnost ACTIA CZ (ATAL) z Tábora, která zahájila v roce 1992 vývoj a v roce 1993 prodej prvního přístroje pro sériovou diagnostiku pro ŠKODA Monomotronik jako konkurence tehdejšímu značkovému přístroji VAG 1551 koncernu WV. Tento první krok generoval automaticky další kroky kdy společnost ACTIA CZ (ATAL) vyvinula postupně během let 1993-2004 sériovou diagnostiku pro celý koncern VW, následně PSA, FIAT, FORD, OPEL atd. Sériovou diagnostiku ACTIA CZ (ATAL) reprezentovala řada přístrojů AT 510, AT 511 a AT 520, které se používají pro starší automobily dodnes.

V roce 2004 byl zahájen nový projekt pro sériovou diagnostiku automobilů s názvem Multi-Diag založený na použití standardního PC. Tento projekt byl uveden na trh v roce 2004. V následujícím roce byl tento projekt převzat jako projekt ACTIA Automotive Group a v dnešní době je jedním z lídrů Multiznačkové diagnostiky pro automobily v evropském měřítku. Společnost ACTIA CZ (ATAL) se podílí po celý život tohoto projektu na jeho vývoji.

Působení tzv. Blokové výjimky

Postupem času se situace v oblasti automobilové diagnostiky změnila natolik, že v rámci evropské integrace bylo prolomeno výhradní postavení autorizovaných sítí výrobců vozidel a to v přístupu k informacím, přístupu k diagnostickému vybavení a následně i v oblasti rovnoprávnosti při poskytování poprodejních služeb neznačkovými autoservisy a to včetně garančních prohlídek. Situace v reálu není ovšem zdaleka ideální a existuje stále mnoho a zejména skrytých bariér. Problém fyzické dostupnosti značkového přístroje není, ale zůstává problém finanční dostupnosti, protože se jedná o velmi nákladná zařízení s tím, že se zpravidla nejedná o plný funkční ekvivalent přístroje používaného v autorizované síti.

V současné době existuje zcela rozdílný vztah mezi výrobci vozidel se sítí značkových opraven a výrobci multiznačkové diagnostiky než v počátcích nasazení sériové diagnostiky. Multiznačkouvou diagnostiku používají dnes oficiálně i autorizované sítě pro diagnostiku vozidel jiných značek. Klony multiznačkové diagnostiky Multi-Diag používá např. CITROEN, RENAULT a MITSUBISHI. Neoficiálně používá tuto diagnostiku mnoho dalších značkových servisů jako tzv. druhý přístroj .

Nechci podceňovat vývoj evropské legislativy, ale s aplikací obdoby „Blokové výjimky“ v automobilovém průmyslu do motocyklového průmyslu bude asi nutno pár let počkat

Aktuální řešení pro sériovou diagnostiku

Aktuálním řešením je tedy Multiznačkový diagnostický přístroj pro motocykly vyvinutý specializovanou firmou, za kterou se společnost ACTIA CZ (ATAL) po téměř 25-ti letech působení v oblasti diagnostiky a emisních stanic považuje

Společnost ACTIA CZ (ATAL) v Táboře zahájila vývoj nového projektu diagnostiky pro motocykly DIAG4BIKE® na sklonku roku 2010.  První verze tohoto diagnostického přístroje byla představena na výstavě MOTOCYKL 2011 v Praze Holešovicích